Icebitzzz
Home
Icebitzzz
Droogijs
Bedrijfssectoren
Assortiment
Uw locale leverancier
Innovatieve concepten
Verzending en verpakking met temperatuur beheersing
Icebitzzz
Veel gestelde vragenWat is droogijs?
Droogijs is koolzuurgas in vaste vorm. De maximumtemperatuur bedraagt – 78,64ºC en de dichtheid 1,56 g/cm³. Droogijs verwijdert bijna tweemaal zoveel warmte per kg als waterijs. Bijkomend voordeel is dat het direct van vaste stof overgaat in een gas, zonder vloeistof te worden – vandaar de term 'droogijs'.

Top Waar komt CO2 vandaan?
CO2 (koolzuur) komt voor in natuurlijke waterputten of als bijproduct van verschillende bronnen, zoals elektriciteitscentrales, waterstofinstallaties of andere chemische bedrijfstakken. De meest gangbare bron is als nevenproduct bij de vervaardiging van ammoniak in kunstmestfabrieken.

TopHoe wordt droogijs gemaakt?
Droogijs wordt gemaakt door gasvormig CO2 (koolzuur) onder hoge druk samen te persen en af te koelen, zodat vloeibaar CO2 ontstaat. Vervolgens laat men het vloeibare CO2 uitzetten tot atmosferische druk en ontstaat koolzuursneeuw. Deze sneeuw wordt daarna in een kamer hydraulisch geperst tot blokken, plakken of pellets.

TopIn welke vorm wordt droogijs geproduceerd?
Normaliter in blokken, plakken en pellets. De blokken kunnen op maat worden gesneden. Pellets zijn in een aantal maten leverbaar, variërend van 1,5 tot 16 mm. Ook wordt er sneeuw-droogijs geproduceerd.

TopHoe wordt droogijs geleverd en opgeslagen?
Droogijs wordt geleverd in piepschuimen dozen of dikwandige, geïsoleerde containers van glasvezel of polytheen. Een dikke isolatielaag van polyurethaanschuim beschermt het droogijs tegen de omgevingstemperatuur.

TopZijn er risico's verbonden aan het omgaan met droogijs?

 • Verstikking: 10 kg droogijs kan overgaan in 5,4 kubieke meter koolzuurgas. Het gas is anderhalf maal zwaarder dan lucht en concentreert zich altijd op de bodem, nog meer bij koude omstandigheden. Naarmate het gas opwarmt, vermengt het zich met de lucht en leidt het tot verstikking als zich 5% koolzuur of meer in de atmosfeer bevindt.
 • Draag altijd daarvoor bestemde handschoenen tijdens het omgaan met droogijs. Het product heeft een temperatuur van –79,5 ºC en kan bevriezing aan de huid veroorzaken.
 • Speel niet met droogijs!
 • Sla droogijs niet op in gasdichte containers. Het ijs gaat over in gasvorm en de aldus opgebouwde hoge druk kan een ontploffing veroorzaken als deze niet op de juiste wijze wordt vrijgelaten.
TopIs direct contact met Icebitzzz gevaarlijk?
Direct contact met lichaamsdelen wel. Omdat Icebitzzz een temperatuur hebben van -79,5 ºC kunt u zelfs brandwonden oplopen door het verschil met uw lichaamstemperatuur van 37 ºC. Raak Icebitzzz daarom niet aan met blote handen, en neem het nooit in de mond als een ijsblokje of zo.

TopKan ik Icebitzzz in elke ruimte gebruiken?
Ja, maar het is van groot belang dat er voldoende ventilatie is over de grond. Icebitzzz bestaat uit bevroren koolzuurgas, dat de zuurstof verdringt en anderhalf maal zo zwaar is als de omgevingslucht. In kleine, slecht geventileerde ruimtes (kelders en kleine, volle zaaltjes) oppassen, dus!

TopMag ik Icebitzzz vervoeren in mijn eigen personenauto?
Alleen in een aparte kofferbak. Omdat bij verdamping van Icebitzzz koolzuurgas vrijkomt, die de aanwezige zuurstof verdringt, kunt u het product beter niet vervoeren in het passagiersgedeelte.

TopHoeveel droogijs verdampt er in 24 uur?
Moeilijk te zeggen. Het hangt allemaal af van de manier waarop het ijs is opgeslagen en de omstandigheden van de omgeving. Als vuistregel geldt dat onder volmaakte omstandigheden u normaal gesproken moet rekenen op een sublimatiesnelheid van 2 tot 5% per 24 uur.

TopWat is het verschil tussen droogijs en waterijs?
Vergeleken met waterijs heeft droogijs een veel betere koelcapaciteit. Ook koelt droogijs nog vele uren efficiënt nadat waterijs zijn koelfunctie heeft verloren en gewoon is gesmolten. Wanneer het gebruik van waterijs absoluut vereist is, kan droogijs eveneens worden toegepast om de levensduur van waterijs te verlengen. Als waterijs is gesmolten, blijft er een plas water over, droogijs laat helemaal geen resten achter. Droogijs gaat over in gasvorm en verspreidt zich in de atmosfeer.

TopIs Icebitzzz beter dan gewoon ijs?
Over het algemeen wel, want de koelcapaciteit van droogijs is ruim driemaal zo groot als bij hetzelfde volume aan gewoon ijs. Omdat Icebitzzz gewoon verdampen, zit je achteraf ook niet met een plas water (in bijv. voedingsmiddelen). Ook zijn Icebitzzz beter te doseren, en zijn ze volledig kiem- en bacterievrij..

TopWanneer kan droogijs worden gebruikt en wie gebruikt het?
Droogijs wordt gebruikt door de voedingsmiddelenindustrie, de chemie, de biomedische en farmaceutische industrie. Snelkoelen in de rubberindustrie, in allerlei laboratoria, in ziekenhuizen, in catering, in de entertainmentsector, in drukkerijen, in transport en veel andere sectoren waar goede koel- en vriescondities nodig zijn.

Droogijs kan voor een aantal toepassingen worden ingezet, zoals:
 • Koeling van maaltijden en dranken tijdens de vlucht
 • Opslag en transport over de weg of per trein van diepvries- en gekoelde producten
 • Opslag en transport van biomedische en farmaceutische producten
 • Opslag en transport in ziekenhuizen, voor zowel voedings- als biomedische doeleinden
 • Koudkrimpmontage van machineonderdelen
 • Koeling bij mengen en blenden
 • Cryogene reiniging van verontreinigende stoffen van de meeste oppervlakken
 • Vriezen van leidingen in koude luchtstraal
 • Staalverwerking
 • Rook- of misteffecten in de entertainmentindustrie
 • Proefnemingen in laboratoria
 • Voorkoming van bacterie- en salmonella-groei
 • Kunststofindustrie
 • Chemische industrie
 • Brandmerken van vee.
TopKun je droogijs gebruiken voor invriezen en koeling?
Ja, dat kan. Normaal gesproken wordt voor invriezen het product in dezelfde ruimte opgeslagen als de diepvriesproducten. Bij gekoelde producten wordt het ijs gewoonlijk apart van het gekoelde product opgeslagen.

TopOp welke locaties produceert u droogijs en waar kan ik het krijgen?
Er zijn in heel Europa productie- en leveringslocaties. Kijk bij locaties voor de dichtstbijzijnde locatie in uw omgeving.


TopIs er verschil tussen de term Icebitzzz en het product droogijs?
Ja, bij Linde Gas en haar partners is Icebitzzz méér dan alleen maar droogijs. Naast het leveren van droogijs staat Icebitzzz voor hardware, toepassingen en een zodanig gespecialiseerd adviestraject, dat we onze dienstverlening een merknaam wilden geven. Dat werd het geregistreerde handelsmerk Icebitzzz.
Top
 
Copyright © 2003 Icebitzzz